English Finnish
password salasana
sssd.conf sssd.conf
SSSD Manual pages SSSD ohjesivut
subdomain_inherit = ldap_purge_cache_timeout
subdomain_inherit = ldap_purge_cache_timeout
Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache files. Tiedostojärjestelmän hakemisto, johon SSSD: n tulisi tallentaa Kerberos-toiston välimuistitiedostot.
FILES TIEDOSTOT
The domain name Toimialueen nimi
domain name Toimialueen nimi
domains toimialueet
true tosi
Print debugging information. Tulosta virheenkorjaustiedot.
Authentication failure. Tunnistautumisvirhe.
OPTIONS VALINNAT
network verkko
Error in service module. Virhe palvelumoduulissa.
unity yhtenäisyys