English Finnish
Default: false Oletus:epätosi
Default: false; Oletus: epätosi;
Default: False Oletus:epätosi
Default: none Oletus: ei mitään
Default: not set Oletus: ei asetettu
Default: Not set Oletus: ei asetettu
Default: not set (spaces will not be replaced) Oletus: ei asetettu(välilyöntejä ei korvata)
Default: not set (use of authentication indicators is not required) Oletus: ei asetettu(todennusindikaattoreiden käyttöä ei vaadita)
Default: NULL Oletus: NULL
Default: <quote>*</quote> Oletus: <quote>*</quote>
default_shell Oletuskomentorivitulkki
Default: true Oletus:tosi
Default: True Oletus:tosi
DESCRIPTION KUVAUS
Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache files. Tiedostojärjestelmän hakemisto, johon SSSD: n tulisi tallentaa Kerberos-toiston välimuistitiedostot.
dns_resolver_op_timeout (integer) dns_resolver_op_timeout (integeri)
dns_resolver_server_timeout (integer) dns_resolver_server_timeout (integeri)
domain name Toimialueen nimi
domains toimialueet
enabled käytössä