English Finnish
1 1
%1$s %1$s
%2$s %2$s
%3$s %3$s
5 5
8 8
ad_gpo_cache_timeout (integer) ad_gpo_cache_timeout (integeri)
all kaikki
always aina
Authentication failure. Tunnistautumisvirhe.
client_idle_timeout client_idle_timeout
cockpit cockpit
Configuration Asetukset
Controls if SSSD should monitor the state of resolv.conf to identify when it needs to update its internal DNS resolver. Määrittää, pitäisikö SSSD:n valvoa resolv.conf-tiedoston tilaa tunnistaakseen, milloin sen on päivitettävä sisäinen DNS-selvittäjä.
debug_backtrace_enabled (bool) debug_backtrace_enabled (boolean)
debug_level (integer) debug_level (integer)
debug_timestamps (bool) debug_timestamps (bool)
Default: Oletus:
Default: 30 Oletus: 30
Default: 3600 Oletus: 3600