English Finnish
unity yhtenäisyys
Error in service module. Virhe palvelumoduulissa.
network verkko
OPTIONS VALINNAT
Authentication failure. Tunnistautumisvirhe.
Print debugging information. Tulosta virheenkorjaustiedot.
true tosi
domains toimialueet
The domain name Toimialueen nimi
domain name Toimialueen nimi
FILES TIEDOSTOT
Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache files. Tiedostojärjestelmän hakemisto, johon SSSD: n tulisi tallentaa Kerberos-toiston välimuistitiedostot.
subdomain_inherit = ldap_purge_cache_timeout
subdomain_inherit = ldap_purge_cache_timeout
SSSD Manual pages SSSD ohjesivut
sssd.conf sssd.conf
password salasana
missing puuttuu
<placeholder type="variablelist" id="0"/> <placeholder type="variablelist" id="0"/>
<placeholder type="programlisting" id="0"/> <placeholder type="programlisting" id="0"/>
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i