English Finnish
ldap_library_debug_level (integer) ldap_library_debug_level (integeri)
Indicates what is the syntax of the config file. SSSD 0.6.0 and later use version 2. Ilmaisee konfigurointitiedoston syntaksin. SSSD 0.6.0 ja uudemmat käyttävät versiota 2.
ignore_group_members ignore_group_members
homeDirectory kotihakemisto
home directory kotihakemisto
FILES TIEDOSTOT
fd_limit fd_limit
False epätosi
false epätosi
Examples: Esimerkki:
Example: <placeholder type="programlisting" id="0"/> Esimerkki: <placeholder type="programlisting" id="0"/>
example: <placeholder type="programlisting" id="0"/> Esimerkki: <placeholder type="programlisting" id="0"/>
Example: Esimerkki:
Error in service module. Virhe palvelumoduulissa.
enum_cache_timeout (integer) enum_cache_timeout (integeri)
entry_cache_timeout (integer) entry_cache_timeout (integeri)
enabled käytössä
domains toimialueet
domain name Toimialueen nimi
dns_resolver_server_timeout (integer) dns_resolver_server_timeout (integeri)