English Finnish
username käyttäjänimi
user name käyttäjänimi
user ID käyttäjä-ID
unity yhtenäisyys
true tosi
The domain name Toimialueen nimi
syntax: <placeholder type="programlisting" id="0"/> Esimerkki: <placeholder type="programlisting" id="0"/>
subdomain_inherit = ldap_purge_cache_timeout
subdomain_inherit = ldap_purge_cache_timeout
SSSD Manual pages SSSD ohjesivut
sssd.conf sssd.conf
services palvelut
service palvelu
realm name alueen nimi
Print debugging information. Tulosta virheenkorjaustiedot.
principal name ensisijaisen nimi
present nykyinen
<placeholder type="variablelist" id="0"/> <placeholder type="variablelist" id="0"/>
<placeholder type="programlisting" id="0"/> <placeholder type="programlisting" id="0"/>
password salasana
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i