English Finnish
network verkko
service palvelu
login name Kirjautumisnimi
principal name ensisijaisen nimi
realm name alueen nimi
home directory kotihakemisto
name nimi
user ID käyttäjä-ID
homeDirectory kotihakemisto
1 1
Default: NULL Oletus: NULL
Configuration Asetukset
The domain name Toimialueen nimi
syntax: <placeholder type="programlisting" id="0"/> Esimerkki: <placeholder type="programlisting" id="0"/>
domain name Toimialueen nimi
NSS configuration NSS-määritykset