English Finnish
SSSD Manual pages SSSD ohjesivut
sssd.conf sssd.conf
5 5
debug_level (integer) debug_level (integer)
debug_timestamps (bool) debug_timestamps (bool)
Default: true Oletus:tosi
Default: false Oletus:epätosi
debug_backtrace_enabled (bool) debug_backtrace_enabled (boolean)
<placeholder type="variablelist" id="0"/> <placeholder type="variablelist" id="0"/>
Indicates what is the syntax of the config file. SSSD 0.6.0 and later use version 2. Ilmaisee konfigurointitiedoston syntaksin. SSSD 0.6.0 ja uudemmat käyttävät versiota 2.
services palvelut
domains toimialueet
%1$s %1$s
user name käyttäjänimi
%2$s %2$s
%3$s %3$s
Controls if SSSD should monitor the state of resolv.conf to identify when it needs to update its internal DNS resolver. Määrittää, pitäisikö SSSD:n valvoa resolv.conf-tiedoston tilaa tunnistaakseen, milloin sen on päivitettävä sisäinen DNS-selvittäjä.
Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache files. Tiedostojärjestelmän hakemisto, johon SSSD: n tulisi tallentaa Kerberos-toiston välimuistitiedostot.
Default: not set Oletus: ei asetettu
Default: not set (spaces will not be replaced) Oletus: ei asetettu(välilyöntejä ei korvata)