English Dutch
Do you want to save changes to '%s' (Y/N): Wil je de veranderingen opslaan naar '%s' (J/N):
Sandbox Message Sandbox boodschap
Do you want to save changes to '%s' (y/N): Wil je de veranderingen opslaan naar '%s' (j/N):
[yY] [jJ]
User account must be setup with an MCS Range Gebruikersaccount moet ingesteld worden met een MCS reeks
Failed to find any unused category sets. Consider a larger MCS range for this user. Het vinden van ongebruikte categoriereeksen is mislukt. Overweeg een grotere MCS reeks voor deze gebruiker.
Homedir and tempdir required for level mounts Homedir en tempdir zijn vereist voor level aankoppelingen

%s is required for the action you want to perform.

%s is vereist voor de actie die je wilt uitvoeren.

Policy defines the following types for use with the -t:
%s

Taktiek definieert de volgende types voor het gebruik met -t:
%s

sandbox [-h] [-l level ] [-[X|M] [-H homedir] [-T tempdir]] [-I includefile ] [-W windowmanager ] [ -w windowsize ] [[-i file ] ...] [ -t type ] command

sandbox [-h] [-l level ] [-[X|M] [-H homedir] [-T tempdir]] [-I includefile ] [-W windowmanager ] [ -w windowsize ] [[-i file ] ...] [ -t type ] -S
%s

sandbox [-h] [-l level ] [-[X|M] [-H homedir] [-T tempdir]] [-I includefile ] [-W windowmanager ] [ -w windowsize ] [[-i file ] ...] [ -t type ] command

sandbox [-h] [-l level ] [-[X|M] [-H homedir] [-T tempdir]] [-I includefile ] [-W windowmanager ] [ -w windowsize ] [[-i file ] ...] [ -t type ] -S
%s
include file in sandbox bestand insluiten in sandbox
read list of files to include in sandbox from INCLUDEFILE lees lijst van bestanden om in te sluiten in sandbox uit INCLUDEFILE
run sandbox with SELinux type voer sandbox uit met SELinux type
mount new home and/or tmp directory koppel nieuwe home en/of tmp map aan
dots per inch for X display punten per inch voor X display
run complete desktop session within sandbox Voer complete desktopsessie uit binnen sandbox
Shred content before temporary directories are removed Verwijder inhoud voordat tijdelijke mappen verwijderd worden
run X application within a sandbox voer X toepasing uit binnen een sandbox
alternate home directory to use for mounting alternatieve home map te gebruiken voor aankoppelen
alternate /tmp directory to use for mounting alternatieve /tmp map te gebruiken voor aankoppelen