English Dutch
USAGE: run_init <script> <args ...>
where: <script> is the name of the init script to run,
<args ...> are the arguments to that script.
GEBRUIK: run_init <script> <args ...>
waarin: <script> de naam is van het init script dat moet worden uitgevoerd
en <args ...> de argumenten zijn voor dat script.
failed to initialize PAM
initialiseren van PAM is mislukt
failed to get account information
verkrijgen van accountinformatie is mislukt
Password: Wachtwoord:
Cannot find your entry in the shadow passwd file.
Kan jouw regel in het schaduw passwd bestand niet vinden.
getpass cannot open /dev/tty
getpass kan /dev/tty niet openen
run_init: incorrect password for %s
run_init: incorrect wachtwoord voor %s
Could not open file %s
Kan bestand %s niet openen
No context in file %s
Geen context in bestand %s
Sorry, run_init may be used only on a SELinux kernel.
Sorry, run_init mag alleen worden gebruikt met een SELinux kernel.
authentication failed.
authenticatie mislukt.
Could not set exec context to %s.
Kan exec context niet instellen naar %s.
failed to set PAM_TTY
instellen van PAM_TTY is mislukt
newrole: service name configuration hashtable overflow
newrole: service naam configuratie hashtable overflow
newrole: %s: error on line %lu.
newrole: %s: fout op regel %lu.
cannot find valid entry in the passwd file.
kan geen geldige regel in het passwd bestand vinden.
Out of memory!
Geheugen is vol!
Error! Shell is not valid.
Fout! Shell is niet geldig.
Unable to clear environment
Niet in staat om de omgeving op te schonen
Error resetting KEEPCAPS, aborting
Fout bij het opnieuw instellen van KEEPCAPS, afbreken