English Turkish
audit denetlemek
boolean boole
confine sınırlandırmak
context bağlam
enforcing zorunlu
mapping eşleme
namespace ad uzayı
permissive izin veren
policy politika
sandbox yalıtılmış alan