English Ukrainian
ENTER ENTER
Please make a selection from the above Будь ласка, виберіть один з наведених вище варіантів
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Будь ласка, дайте відповідь, «%(yes)s» (так) чи «%(no)s» (ні)
to quit вийти
Enter your passphrase Вкажіть ваш пароль
Help Довідка
The help is not available. Довідкові матеріали недоступні.
Press %s to exit Натисніть %s, щоб вийти
Press %s to return Натисніть %s, щоб повернутися
to refresh оновити
Password Пароль
Passphrase: Пароль:
to help переглянути довідку
Question Питання
Error Помилка
to continue продовжити