English Ukrainian
ENTER ENTER
Enter your passphrase Вкажіть ваш пароль
Error Помилка
Help Довідка
Passphrase: Пароль:
Password Пароль
Please make a selection from the above Будь ласка, виберіть один з наведених вище варіантів
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Будь ласка, дайте відповідь, «%(yes)s» (так) чи «%(no)s» (ні)
Press %s to exit Натисніть %s, щоб вийти
Press %s to return Натисніть %s, щоб повернутися
Question Питання
The help is not available. Довідкові матеріали недоступні.
to continue продовжити
to help переглянути довідку
to quit вийти
to refresh оновити