English Romanian
Error Eroare
Press %s to exit Apasă %s pentru ieșire
Password Parolă
Enter your passphrase Introduceți fraza secretă
Passphrase: Fraza secretă:
Question Întrebare
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Te rog să răspunzi cu '%(yes)s' sau '%(no)s'
Help Ajutor
The help is not available. Pagina de ajutor nu este disponibilă.
Press %s to return Apasă %s pentru întoarcere
Please make a selection from the above Te rog să faci o selecție din cele prezentate mai sus
ENTER ENTER
to quit pentru părăsire
to continue pentru continuare
to refresh pentru reîmprospătare
to help pentru ajutor