English Danish
Please make a selection from the above Vælg venligst ovenfor
Press %s to return Tryk på %s for at gå tilbage
Press %s to exit Tryk på %s for at afslutte
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Svar venligst '%(yes)s' eller '%(no)s'
Question Spørgsmål
Enter your passphrase Indtast din adgangsfrase
The help is not available. Hjælpen er ikke tilgængelig.
Help Hjælp
to help for hjælp
to refresh for at genopfriske
to continue for at fortsætte
to quit for at afslutte
Error Fejl
ENTER ENTER
Password Adgangskode
Passphrase: Adgangsfrase: