English Danish
Passphrase: Adgangsfrase:
Password Adgangskode
ENTER ENTER
Error Fejl
to quit for at afslutte
to continue for at fortsætte
to refresh for at genopfriske
to help for hjælp
Help Hjælp
The help is not available. Hjælpen er ikke tilgængelig.
Enter your passphrase Indtast din adgangsfrase
Question Spørgsmål
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Svar venligst '%(yes)s' eller '%(no)s'
Press %s to exit Tryk på %s for at afslutte
Press %s to return Tryk på %s for at gå tilbage
Please make a selection from the above Vælg venligst ovenfor