English Danish
ENTER ENTER
Enter your passphrase Indtast din adgangsfrase
Error Fejl
Help Hjælp
Passphrase: Adgangsfrase:
Password Adgangskode
Please make a selection from the above Vælg venligst ovenfor
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Svar venligst '%(yes)s' eller '%(no)s'
Press %s to exit Tryk på %s for at afslutte
Press %s to return Tryk på %s for at gå tilbage
Question Spørgsmål
The help is not available. Hjælpen er ikke tilgængelig.
to continue for at fortsætte
to help for hjælp
to quit for at afslutte
to refresh for at genopfriske