English Danish
Error Fejl
Press %s to exit Tryk på %s for at afslutte
Password Adgangskode
Enter your passphrase Indtast din adgangsfrase
Passphrase: Adgangsfrase:
Question Spørgsmål
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Svar venligst '%(yes)s' eller '%(no)s'
Help Hjælp
The help is not available. Hjælpen er ikke tilgængelig.
Press %s to return Tryk på %s for at gå tilbage
Please make a selection from the above Vælg venligst ovenfor
ENTER ENTER
to quit for at afslutte
to continue for at fortsætte
to refresh for at genopfriske
to help for hjælp