English Basque
_Debug _Araztu
Debug Araztu
An unknown error has occurred Errore ezezagun bat gertatu da
More _info... _Informazio gehiago...
_Exit _Irten
_Report Bug _Jakinarazi errorea
_Quit _Utzi