English Finnish
Use 'continue' command to quit the debugger and get back to the main menu Käytä jatka-painiketta lopettaaksesi debuggerin ja palataksesi päävalikkoon
Exit the shell to get back to the main menu Poistu komentotulkista palataksesi päävalikkoon
y k
n e
Save exception Tallenna poikkeus
An unknown error has occurred Tuntematon virhe on tapahtunut
Report Bug Ilmoita ohjelmavirheestä
Run shell Käynnistä komentotulkki
Quit Lopeta
Debug Vianjäljitys
What do you want to do now? Mitä haluat tehdä nyt?
Please make your choice from above: Tee valinta yllä olevista:
Hit ENTER to continue Paina Enter jatkaaksesi
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Haluatko varmasti lopettaa? [%(yes)s/%(no)s]
_Exit _Lopeta
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
Ohjelma on kohdannut tuntemattoman ongelman. Voit ilmoittaa
ohjelmavirheestä alta tai sulkea ohjelman.
_Report Bug Ilmoita ohjelmavirheestä
_Quit Sulje
The output below may help determine the cause of the error: Alapuolella oleva tuloste voi auttaa selvittämään mikä virheen aiheutti:
'Debug' may take you to tty1. 'Debug' saattaa viedä sinut tty1:een.