English Hungarian
An unknown error has occurred Egy ismeretlen hiba történt
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Biztos ki akar lépni? [%(yes)s/%(no)s]
_Debug _Hibakeresés
Debug Hibakeresés
'Debug' may take you to tty1. A „Hibakeresés” a tty1 terminálra viheti.
_Exit _Kilépés
Exit the shell to get back to the main menu Lépjen ki a parancssorból a főmenübe visszatéréshez
Hit ENTER to continue Nyomjon ENTER-t a folytatáshoz
More _info... További _információ...
n n
No additional info available. További információk nem érhetőek el.
Please make your choice from above: Válasszon a fentiekből:
_Quit _Kilépés
Quit Kilépés
_Report Bug Hiba be_jelentése
Report Bug Hiba bejelentése
Run shell Parancssor futtatása
Save exception Kivétel mentése
The output below may help determine the cause of the error: Az alábbi kimenet segíthet meghatározni a hiba okát:
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
A program egy ismeretlen hibába ütközött. Jelentheti
a hibát alább vagy kiléphet a programból.