English Hungarian
Use 'continue' command to quit the debugger and get back to the main menu Használja a „continue” parancsot a hibakeresőből kilépéshez, és a főmenübe visszatéréshez
Exit the shell to get back to the main menu Lépjen ki a parancssorból a főmenübe visszatéréshez
_Exit _Kilépés
y i
n n
Save exception Kivétel mentése
An unknown error has occurred Egy ismeretlen hiba történt
Report Bug Hiba bejelentése
Run shell Parancssor futtatása
Quit Kilépés
Debug Hibakeresés
What do you want to do now? Mi szeretne most tenni?
Please make your choice from above: Válasszon a fentiekből:
Hit ENTER to continue Nyomjon ENTER-t a folytatáshoz
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Biztos ki akar lépni? [%(yes)s/%(no)s]
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
A program egy ismeretlen hibába ütközött. Jelentheti
a hibát alább vagy kiléphet a programból.
_Report Bug Hiba be_jelentése
_Quit _Kilépés
The output below may help determine the cause of the error: Az alábbi kimenet segíthet meghatározni a hiba okát:
'Debug' may take you to tty1. A „Hibakeresés” a tty1 terminálra viheti.