English Dutch
volgroup must be given a VG name volgroep moet een VG naam gegeven worden
volgroup must be given a list of partitions volgroup moet een lijst met partities gegeven worden
Warning: The following error occurred when processing the input file:
%s
Waarschuwing: De volgende fout trad op bij het bewerken van het inputbestand:
%s