English Dutch
When using the <prefix>.<vlan id> interface name notation, <prefix> can't be equal to 'vlan'. Als de <prefix>.<vlan id> interfacenaam notatie gebruikt wordt, kan <prefix> niet gelijk zijn aan 'vlan'.
Write flattened config to OUTPUT Schrijf platgeslagen configuratie naar OUTPUT
You must specify two syntax versions. Je moet twee syntaxis versies specificeren.