English Dutch
A btrfs volume with the mountpoint %s has already been defined. Een btrfs volume met het aankoppelpunt %s is al gedefinieerd.
A group with the name %s has already been defined. Een groep met de naam %s is al gedefinieerd.
A logical volume with the name %(logical_volume_name)s has already been defined in volume group %(volume_group)s. Een logische volume met de naam %(logical_volume_name)s is al gedefinieerd in de volume groep %(volume_group)s.
A module with the name %s has already been defined. Een module met de naam %s is al gedefinieerd.
A network device with the name %s has already been defined. Een netwerkapparaat met de naam %s is al gedefinieerd.
A partition with the mountpoint %s has already been defined. Een partite met het aankoppelpunt %s is al gedefinieerd.
A repo with the name %s has already been defined. Een repo met de naam %s is al gedefinieerd.
A single argument is expected for the %s command Een enkel argument wordt verwacht voor het %s commando
A user with the name %s has already been defined. Een gebruiker met de naam %s is al gedefinieerd.
A volgroup with the name %s has already been defined. Een volgroup met de naam %s is al gedefinieerd.
A zfcp with this information has already been defined. Een zfcp met deze informatie is al gedefinieerd.
Action %(action)s requires --namespace argument to be set Actie %(action)s vereist dat het --namespace argument ingesteld wordt
Action %(action)s requires --namespace or --blockdevs argument to be set Actie %(action)s vereist dat het --namespace of --blockdevs argument ingesteld wordt
Action %(action)s with mode %(mode)s requires --sectorsize argument to be set Actie %(action)s met modus %(mode)s vereist dat het --sectorsize argument ingesteld wordt
Adding a cache to an existing logical volume is not supported Toevoegen van een cache aan een bestaande logische volume wordt niet ondersteund
An action %(action)s on devices %(blockdevs)s has already been defined. Een actie %(action)s voor apparaten %(blockdevs)s is al gedefinieerd.
An action %(action)s on namespace %(namespace)s has already been defined. Een actie %(action)s voor naamruimte %(namespace)s is al gedefinieerd.
An ssh user with the name %s has already been defined. Een ssh-gebruiker met de naam %s is al gedefinieerd.
At least one option and/or an argument are expected for the %s command Tenminste een optie en/of argument worden verwacht voor het %s commando
Bad format of --bridgeopts, expecting key=value options separated by ',' Verkeerd formaat voor --bridgeopts, verwacht wordt key=value opties gescheiden door ','