English Dutch
version of kickstart syntax to validate against versie van kickstart syntaxis waartegen moet worden gevalideerd
volgroup must be given a VG name volgroep moet een VG naam gegeven worden
volgroup must be given a list of partitions volgroup moet een lijst met partities gegeven worden