English Slovenian
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Zastarele nastavitve v vrstici %(lineno)s so zanemarjene. Nastavitev %(cmd)s je zastarela in ne deluje več. V naslednjih izdajah bo morda odstranjena in bo povzročila napako. Odstranite jo iz datoteke kickstart.
Unknown command: %s Neznani ukaz: %s
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Skupina ne more hkrati določati in --nodefaults in --optional
Unsupported version specified: %s Navedena je nepodprta različica: %s
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Zastarele nastavitve v vrstici %(lineno)s so zanemarjene. Nastavitev %(option)s je zastarela in ne deluje več. V naslednjih izdajah bo morda odstranjena in bo povzročila napako. Odstranite jo iz datoteke kickstart.
The following problem occurred on line %(lineno)s of the kickstart file:

%(msg)s
V vrstici %(lineno)s datoteke kickstart je prišlo do naslednje težave:

%(msg)s
There was a problem reading from line %s of the kickstart file Napaka pri branju vrstice %s iz datoteke kickstart
The version %s is not supported by pykickstart pykickstart ne podpira različice %s
halt after the first error or warning ustavi ob prvi napaki ali opozorilu
version of kickstart syntax to validate against ugotavljanje pravilnosti glede na različica sintakse kickstart
File uses a deprecated option or command.
%s
V datoteki je zastareli parameter ali ukaz.
%s
General kickstart error in input file Splošna napaka kickstart v vhodni datoteki
General error in input file: %s Splošna napaka v vhodni datoteki: %s