English Dutch
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Verouderd commando op regel %(lineno)s wordt genegeerd: Het %(cmd)s commando is verouderd en heeft geen effect meer. Het wordt misschien verwijderd in toekomstige versies, wat zal resulteren in een fatale fout van kickstart. Pas jouw kickstart bestand aan om dit commando te verwijderen.
Unknown command: %s Onbekend commando: %s
Error writing file "%s": Fout bij het scheijven van bestand "%s":
Error securely accessing URL "%s" Fout bij veilige toegang tot URL "%s"
Error accessing URL "%s" Fout bij de toegang tot URL "%s"
Error opening file: %s Fout bij het openen van bestand: %s
Error copying file: %s Fout bij het kopiëren van bestand: %s
Illegal url for %%ksappend: %s Ongeldige url voor %%ksappend: %s
Unable to open %%ksappend file: %s Niet in staat om %%ksappend bestand %s te openen
Unable to open input kickstart file: %s Niet in staat om kickstart bestand %s te openen
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Groep kan niet zowel --nodefaults als --optional specificeren
Section %s does not end with %%end. Sectie %s eindigt niet op %%end.
Unknown kickstart section: %s Onbekende kickstart sectie: %s
Potentially unknown section seen at line %(lineno)s: %(sectionName)s Potentieel onbekende sectie aangetroffen op regel %(lineno)s: %(sectionName)s
Unsupported version specified: %s Niet-ondersteunde versie opgegeven: %s
invalid boolean value: %r ongeldige Booleaanse waarde: %r
The %(option)s option was introduced in version %(intro)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. De %(option)s optie werd geïntroduceerd in versie %(intro)s, maar je gebruikt kickstart syntaxis versie %(version)s.
The %(option)s option is no longer supported. De %(option)s optie wordt niet meer ondersteund.
The %(option)s option was removed in version %(removed)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. De %(option)s optie werd verwijderd in versie %(removed)s, maar je gebruikt kickstart syntaxis versie %(version)s.
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Verouderde optie op regel %(lineno)s wordt genegeerd: De %(option)s optie is verouderd en heeft geen effect meer. Het wordt misschien verwijderd in toekomstige versies, wat zal resulteren in een fatale fout van kickstart. Pas jouw kickstart bestand aan om deze optie te verwijderen.