English Slovenian
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Zastarele nastavitve v vrstici %(lineno)s so zanemarjene. Nastavitev %(cmd)s je zastarela in ne deluje več. V naslednjih izdajah bo morda odstranjena in bo povzročila napako. Odstranite jo iz datoteke kickstart.
Unknown command: %s Neznani ukaz: %s
Illegal url for %%ksappend: %s
Unable to open %%ksappend file: %s
Unable to open %%ksappend file
Unable to open input kickstart file: %s
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Skupina ne more hkrati določati in --nodefaults in --optional
Section %s does not end with %%end.
Unknown kickstart section: %s
Potentially unknown section seen at line %(lineno)s: %(sectionName)s
Unsupported version specified: %s Navedena je nepodprta različica: %s
Option %s is required Potrebna je nastavitev %s
The %(option)s option was introduced in version %(intro)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s.
The %(option)s option is no longer supported.
The %(option)s option was removed in version %(removed)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s.
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Zastarele nastavitve v vrstici %(lineno)s so zanemarjene. Nastavitev %(option)s je zastarela in ne deluje več. V naslednjih izdajah bo morda odstranjena in bo povzročila napako. Odstranite jo iz datoteke kickstart.
Option %(opt)s: invalid boolean value: %(value)r Nastavitev %(opt)s: neveljavna vrednost boolean: %(value)r
Option %(opt)s: invalid string value: %(value)r
Required flag set for option that doesn't take a value Nastavitev, ki ne sprejema dodatnih vrednosti je označena kot obvezna
--default and --nobase cannot be used together