English Finnish
The following commands were removed in %s: Seuraavat komennot poistettiin versiossa %s:
The following commands were deprecated in %s: Seuraavat komennot vanhennettiin versiossa %s:
The following commands were added in %s: Seuraavat komennot lisättiin versiossa %s:
The following options were added to the %s command in %s: Seuraavat valitsimet lisättiin %s-komentoon versiossa %s:
The following options were deprecated from the %s command in %s: Seuraavat valitsimet vanhennettiin %s-komennosta versiossa %s:
The following options were removed from the %s command in %s: Seuraavat valitsimet poistettiin %s-komennosta versiossa %s:
filename or URL to read from tiedostonimi tai URL luettavaksi
halt after the first error or warning lopeta ensimmäisen virheen tai varoituksen jälkeen
parse include files when %%include is seen jäsennä sisällytystiedostot, kun %%include kohdataan
Error reading %s:
%s
Virhe luettaessa %s:
%s
File uses a deprecated option or command.
%s
Tiedosto käyttää käytöstä poistunutta valitsinta tai komentoa.
%s
General kickstart error in input file Yleinen kickstart-virhe syötetiedostossa
General error in input file: %s Yleinen virhe syötetiedostossa: %s