English Finnish
--default and --nocore cannot be used together '--default' ja '--nocore' ei voida käyttää yhdessä
The following problem occurred on line %(lineno)s of the kickstart file:

%(msg)s
Seuraava ongelma tapahtui kickstart-tiedoston rivillä %(lineno)s:

%(msg)s
There was a problem reading from line %s of the kickstart file Kickstart-tiedoston rivin %s lukemisessa oli ongelma
Snapshot origin must be specified! Tilannevedoksen alkuperä on määritettävä!
Snapshot origin can be specified only once! Tilannevedoksen alkuperä voidaan määrittää vain kerran!
Snapshot with the name %s has been already defined! Tilannevedos nimellä %s on jo määritelty!
Snapshot "when" parameter must be specified! Tilannevedoksen "when" -parametri on määritettävä!
Snapshot origin %s must be specified by VG/LV! Tilannevedoksen alkuperä %s täytyy määrittää VG/LV:n toimesta!
Snapshot when param must have one of these values %s! Tilannevedoksen when-parametrilla on oltava yksi näistä arvoista %s!
Unexpected arguments to %(command)s command: %(options)s Odottamattomat parametrit komennolle %(command)s:%(options)s
Only one of --baseurl and --mirrorlist may be specified for repo command. Vain yksi seuraavista: '--baseurl' ja '--mirrorlist' voidaan määrittää komennolle 'repo'.
One of --baseurl or --mirrorlist must be specified for repo command. Yksi seuraavista: '--baseurl' tai '--mirrorlist' voidaan määrittää komennolle 'repo'.
A repo with the name %s has already been defined. Ohjelmistolähde nimeltä %s on jo määritelty.
Method must be a url to be added to the repo list. Menetelmän on oltava repo-luetteloon lisättävän URL-osoitteen.
Kickstart command %s requires one argument Kickstart-komento %s vaatii yhden parametrin
A group with the name %s has already been defined. Ryhmä nimeltä %s on jo määritelty.
Kickstart command %s does not take any arguments Kickstart-komento %s ei ota vastaa parametreja
One of biospart or partition options must be specified. Yksi biospart- tai partition vaihtoehdoista on määritettävä.
A single argument is expected for the %s command Komennolle %s odotetaan yhtä argumenttia
An ssh user with the name %s has already been defined. SSH-käyttäjä nimeltä %s on jo määritelty.