English Finnish
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Jätetään huomiotta vanhentunut komento rivillä %(lineno)s: Komento %(cmd)s on vanhentunut eikä sillä ole enää vaikutusta. Se voidaan poistaa tulevista versioista, josta seuraa vakava kickstart-virhe. Poista tämä valitsin kickstart-tiedostosta.
Unknown command: %s Tuntematon komento: %s
Illegal url for %%ksappend: %s Tiedoston %%ksappend URL ei kelpaa: %s
Unable to open %%ksappend file: %s Tiedostoa %%ksappend ei voi avata: %s
Unable to open %%ksappend file Tiedostoa %%ksappend ei voi avata
Unable to open input kickstart file: %s Tiedostoa kickstart-syötetiedostoa ei voi avata: %s
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Ryhmä ei voi määrittää sekä --nodefaults että --optional
Section %s does not end with %%end. Osio %s ei pääty merkinnällä %%end.
Unknown kickstart section: %s Tuntematon kickstart-osio: %s
Potentially unknown section seen at line %(lineno)s: %(sectionName)s Mahdollisesti tuntematon osa nähty rivillä %(lineno)s: %(sectionName)s
Unsupported version specified: %s Tukematon versio määritetty: %s
Option %s is required Valitsin %s vaaditaan
The %(option)s option was introduced in version %(intro)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. Valitsin %(option)s esiteltiin versiossa %(intro)s, mutta käytössä on kicstart-syntaksin versio %(version)s.
The %(option)s option is no longer supported. Valitsinta %(option)s ei enää tueta.
The %(option)s option was removed in version %(removed)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. Valitsin %(option)s poistettiin versiossa %(removed)s, mutta käytät kickstart-syntaksin versiota %(version)s.
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Jätetään huomiotta vanhentunut valitsin rivillä %(lineno)s: Valitsin %(option)s on vanhentunut eikä sillä ole enää vaikutusta. Se voidaan poistaa tulevista versioista, josta seuraa vakava kickstart-virhe. Poista tämä valitsin kickstart-tiedostosta.
Option %(opt)s: invalid boolean value: %(value)r Valitsin %(opt)s: virheellinen totuusarvo: %(value)r
Option %(opt)s: invalid string value: %(value)r Valitsin %(opt)s: virheellinen merkkijonoarvo: %(value)r
Required flag set for option that doesn't take a value Vaadittu lippu asetettu valitsimelle, joka ei ota arvoa
--default and --nobase cannot be used together '--default' ja '--nobase' ei voida käyttää yhdessä