English Danish
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Ignorerer forældet kommando på linje %(lineno)s: Kommandoen %(cmd)s er forældet og har ikke længere nogen effekt. Den bliver muligvis fjernet fra fremtidige udgivelser, hvilket vil resultere i en fatal fejl fra kickstart. Rediger venligst din kickstart-fil for at fjerne kommandoen.
Unknown command: %s Ukendt kommando: %s
Illegal url for %%ksappend: %s Ugyldig url til %%ksappend: %s
Unable to open %%ksappend file: %s Kan ikke åbne %%ksappend-filen: %s
Unable to open %%ksappend file Kunne ikke åbne %%ksappend fil
Unable to open input kickstart file: %s Kan ikke åbne input-%%ksappend-filen: %s
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Gruppen kan ikke både angive --nodefaults og --optional
Section %s does not end with %%end. Afsnittet %s ender ikke med %%end.
Unknown kickstart section: %s Ukendt kickstart-afsnit: %s
Potentially unknown section seen at line %(lineno)s: %(sectionName)s
Unsupported version specified: %s Ikke-understøttet version angivet: %s
Option %s is required Indstillingen %s er krævet
The %(option)s option was introduced in version %(intro)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. Indstillingen %(option)s blev introduceret i version %(intro)s, men du bruger kickstart-syntax version %(version)s.
The %(option)s option is no longer supported. Indstillingen %(option)s er ikke længere understøttet.
The %(option)s option was removed in version %(removed)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. Indstillingen %(option)s blev fjernet i version %(removed)s, men du bruger kickstart-syntaks version %(version)s.
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Ignorerer forældet indstilling på linje %(lineno)s: %(option)s-indstillingen er forældet og har ikke længre nogen effekt. Den bliver muligvis fjernet fra fremtidige udgaver, hvilket vil resultere i en fatal fejl fra "kickstart". Redigér venligst din kickstart-fil for at fjerne denne indstilling.
Option %(opt)s: invalid boolean value: %(value)r Indstilling %(opt)s: ugyldig sandheds-værdi: %(value)r
Option %(opt)s: invalid string value: %(value)r Indstilling %(opt)s: ugyldig værdi på tekststreng: %(value)r
Required flag set for option that doesn't take a value Nødvendigt flag sat for indstilling, som ikke tager en værdi
--default and --nobase cannot be used together