English Turkish
A logical volume with the name %(logical_volume_name)s has already been defined in volume group %(volume_group)s. %(logical_volume_name)s adında bir mantıksal birim %(volume_group)s birim grubunda zaten tanımlanmış.