English Danish
Btrfs file system is not supported Btrfs-filsystemet understøttes ikke
Error writing file "%s": Fejl ved skrivning af filen "%s":
File uses a deprecated option or command.
%s
Filen bruger et forældet tilvalg eller en forældet kommando.
%s
General error in input file: %s Generel fejl i inputfil: %s
General kickstart error in input file Generel fejl ved kickstart i inputfil
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Gruppen kan ikke både angive --nodefaults og --optional
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Ignorerer forældet kommando på linje %(lineno)s: Kommandoen %(cmd)s er forældet og har ikke længere nogen effekt. Den bliver muligvis fjernet fra fremtidige udgivelser, hvilket vil resultere i en fatal fejl fra kickstart. Rediger venligst din kickstart-fil for at fjerne kommandoen.
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Ignorerer forældet tilvalg på linje %(lineno)s: Tilvalget %(option)s er forældet og har ikke længere nogen effekt. Den bliver muligvis fjernet fra fremtidige udgivelser, hvilket vil resultere i en fatal fejl fra kickstart. Rediger venligst din kickstart-fil for at fjerne tilvalget.
Illegal url for %%ksappend: %s Ugyldig url til %%ksappend: %s
Internal command %s not recognized. Intern kommando %s genkendes ikke.
Invalid mount point '%s' given Ugyldigt monteringspunkt '%s' givet
Section %s does not end with %%end. Afsnittet %s ender ikke med %%end.
The following commands were added in %s: Følgende kommandoer blev tilføjet i %s:
The following commands were deprecated in %s: Følgende kommandoer blev forældet i %s:
The following commands were removed in %s: Følgende kommandoer blev fjernet i %s:
The following options were added to the %(command_name)s command in %(version)s: Følgende indstillinger blev tilføjet til kommandoen %(command_name)s i %(version)s:
The following options were deprecated from the %(command_name)s command in %(version)s: Følgende indstillinger blev forældet fra kommandoen %(command_name)s i %(version)s:
The following options were removed from the %(command_name)s command in %(version)s: Følgende indstillinger blev fjernet fra kommandoen %(command_name)s i %(version)s:
The following problem occurred on line %(lineno)s of the kickstart file:

%(msg)s
Følgende problem opstod på linje %(lineno)s i kickstart-filen:

%(msg)s
The version %s is not supported by pykickstart Versionen %s understøttes ikke af pykickstart