English Turkish
volume grup birim grubu
snapshot anlık görüntü
partition bölüm
namespace isim uzayı
logical volume mantıksal birim
device aygıt
deprecated kullanımdan kaldırılmış
cache önbellek
argument argüman