English Turkish
NAME|#N VOLUME [VOLUME ...] AD|#A SES [SES ...]
NAME [ARGS ...] AD [DEĞİŞKENLER ...]
NAME FILENAME AD DOSYAADI
NAME|#N 1|0|toggle AD|#N 1|0|geçiş
Name: %s
Ad: %s
Network
Handset Ahize
Handsfree Ahizesiz
Handsfree Head Unit (HFP) Ahizesiz Ana Birimi (HFP)
Handsfree Audio Gateway (HFP) Ahizesiz Ses Geçidi (HFP)
Stream device suspended.%s Akış aygıtı askıda. %s
Stream device resumed.%s Akış aygıtı devam ettirildi.%s
Stream successfully created. Akış başarılı bir şekilde oluşturuldu.
Stream started.%s Akış başladı. %s
Failed to drain stream: %s Akış boşaltma başarısız oldu: %s
Stream error: %s Akış hatası: %s
Failed to set monitor stream: %s Akış izleme ayarlanamadı: %s
Stream moved to device %s (%u, %ssuspended).%s Akış %s aygıtına taşındı (%u, %sertelenmiş).%s
Stream buffer attributes changed.%s Akış tampon bellek özellikleri değişti. %s
Stream overrun.%s Akış taşması.%s