English Turkish
%0.1f GiB %0.1f GiB
%0.1f KiB %0.1f KiB
%0.1f MiB %0.1f MiB
1|0 1|0
Access denied Erişim engellendi
Active Port: %s
Etkin Bağlantı Noktası: %s
Active Profile: %s
Etkin Profil: %s
Allocated during whole lifetime: %u block containing %s bytes total.
Tüm ömrü boyunca ayrılan: %u blok toplamda %s bayt içeriyor.
ALSA woke us up to read new data from the device, but there was actually nothing to read.
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
We were woken up with POLLIN set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail.
ALSA aygıttan yeni veri okumamız için bizi uyardı fakat aslında okunacak hiçbir şey yok.
Büyük ihtimalle bu bir ALSA '%s' sürücüsü hatasıdır. Lütfen bu sorunu ALSA geliştiricilerine bildirin.
Biz POLLIN ayarı ile uyandırıldık -- bununla birlikte sonraki bir snd_pcm_avail() 0 ya da min_avail değerinden küçük başka bir değer döndü.
ALSA woke us up to write new data to the device, but there was actually nothing to write.
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
We were woken up with POLLOUT set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail.
ALSA aygıta yeni veri yazmamız için bizi uyardı fakat aslında yazılacak hiçbir şey yoktu.
Büyük ihtimalle bu ALSA '%s' sürücüsünde bir hatadır. Lütfen bu sorunu ALSA geliştiricilerine bildirin.
Biz POLLOUT ayarı ile uyandırıldık -- bununla birlikte sonraki snd_pcm_avail() 0 ya da min_avail değerinden küçük başka bir değer döndü.
Always keeps at least one sink loaded even if it's a null one Yüklenen alıcı boş bile olsa her zaman en az bir tanesini korur
Always keeps at least one source loaded even if it's a null one Boş olsa bile her zaman en az bir kaynağı yüklü tutar
Amplifier Yükseltici
Analog Analog
Analog Input Analog Giriş
Analog Mono Analog Tek Kanallı
Analog Mono Duplex Analog Tek Kanallı İkili
Analog Mono (Left) Analog Tek Kanallı (Sol)
Analog Mono Output Analog Tek Kanallı Çıkış
Analog Mono (Right) Analog Tek Kanallı (Sağ)