English Turkish
pa_mainloop_run() failed.
pa_mainloop_run() başarısız oldu.
%s [-D display] [-S server] [-O sink] [-I source] [-c file] [-d|-e|-i|-r]

-d Show current PulseAudio data attached to X11 display (default)
-e Export local PulseAudio data to X11 display
-i Import PulseAudio data from X11 display to local environment variables and cookie file.
-r Remove PulseAudio data from X11 display
%s [-D ekran] [-S sunucu] [-O alıcı] [-I kaynak] [-c dosya] [-d|-e|-i|-r]

-d X11 ekranına bağlı geçerli PulseAudio verilerini gösterir (öntanımlı)
-e X11 ekranına bağlı yerel PulseAudio verilerini dışa aktarır
-i X11 ekranından PulseAudio verilerini yerel çevresel değişkenlere ve çerez dosyalarına aktarır.
-r X11 ekranından PulseAudio verilerini kaldırır
Failed to parse command line.
Komut satırı ayrıştırılamadı.
Server: %s
Sunucu: %s
Source: %s
Kaynak: %s
Sink: %s
Alıcı: %s
Cookie: %s
Çerez: %s
Failed to parse cookie data
Çerez veriler çözümlenemedi
Failed to save cookie data
Çerez veriler kaydedilemedi
Failed to get FQDN.
FQDN alınamadı.
Failed to load cookie data
Çerez veriler yüklenemedi
Not yet implemented.
Henüz uygulanmadı.