English Polish
Sink callback failure Wywołanie zwrotne odpływu się nie powiodło
Sink input callback failure Wywołanie zwrotne odpływu wejścia się nie powiodło
Source output callback failure Wywołanie zwrotne odpływu wyjścia się nie powiodło
Source callback failure Wywołanie zwrotne źródła się nie powiodło
from z
Advanced Zaawansowane
Failed to initialize device manager extension: %s Zainicjowanie rozszerzenia menedżera urządzeń się nie powiodło: %s
Failed to initialize device restore extension: %s Zainicjowanie rozszerzenia przywracania urządzenia się nie powiodło: %s
Failed to initialize stream_restore extension: %s Zainicjowanie rozszerzenia „stream_restore” się nie powiodło: %s
Terminate Zakończ
Terminate Recording Zakończ nagrywanie
Terminate Playback Zakończ odtwarzanie
Sorry, but device renaming is not supported. Zmiana nazwy urządzenia nie jest obsługiwana.
Rename Device... Zmień nazwę urządzenia…