English Polish
System Sounds Dźwięki systemowe
Volume Control Feedback Sound Dźwięk kontrolny sterowania głośnością
E-AC-3 E-AC-3
<i>No input devices available</i> <i>Brak dostępnych urządzeń wejściowych</i>
<i>No output devices available</i> <i>Brak dostępnych urządzeń wyjściowych</i>
<i>No cards available for configuration</i> <i>Brak kart dostępnych do konfiguracji</i>
Ignoring sink-input due to it being designated as an event and thus handled by the Event widget Ignorowanie sink-input, ponieważ jest ono oznaczone jako zdarzenie, więc jest obsługiwane przez widżet „Zdarzenia”
<i>No application is currently recording audio.</i> <i>Żaden program obecnie nie nagrywa dźwięku.</i>
<i>No application is currently playing audio.</i> <i>Żaden program obecnie nie odtwarza dźwięku.</i>
direction kierunek
_Configuration _Konfiguracja
Lock channels together Łączy sterowanie kanałami
Maximize the window. Maksymalizuje okno.
Monitors Monitory
MPEG MPEG
ms ms
multimedia-volume-control multimedia-volume-control
on na
_Recording _Nagrywanie
You need to load module-device-manager in the PulseAudio server in order to rename devices Należy wczytać module-device-manager w serwerze PulseAudio, aby zmienić nazwę urządzenia