English Polish
Failed to create monitoring stream Utworzenie strumienia monitorowania się nie powiodło
Failed to connect monitoring stream Połączenie ze strumienia monitorowania się nie powiodło
Ignoring sink-input due to it being designated as an event and thus handled by the Event widget Ignorowanie sink-input, ponieważ jest ono oznaczone jako zdarzenie, więc jest obsługiwane przez widżet „Zdarzenia”
System Sounds Dźwięki systemowe
Establishing connection to PulseAudio. Please wait... Nawiązywanie połączenia z usługą PulseAudio. Proszę czekać…
pa_ext_stream_restore_write() failed pa_ext_stream_restore_write() się nie powiodło
on na
Terminate Playback Zakończ odtwarzanie
Unknown output Nieznane wyjście
pa_context_set_sink_input_volume() failed pa_context_set_sink_input_volume() się nie powiodło
pa_context_set_sink_input_mute() failed pa_context_set_sink_input_mute() się nie powiodło
pa_context_kill_sink_input() failed pa_context_kill_sink_input() się nie powiodło
pa_context_set_sink_volume_by_index() failed pa_context_set_sink_volume_by_index() się nie powiodło
Volume Control Feedback Sound Dźwięk kontrolny sterowania głośnością
pa_context_set_sink_mute_by_index() failed pa_context_set_sink_mute_by_index() się nie powiodło
pa_context_set_default_sink() failed pa_context_set_default_sink() się nie powiodło
pa_context_set_sink_port_by_index() failed pa_context_set_sink_port_by_index() się nie powiodło
pa_ext_device_restore_save_sink_formats() failed pa_ext_device_restore_save_sink_formats() się nie powiodło
from z
Terminate Recording Zakończ nagrywanie