English Polish
DTS DTS
E-AC-3 E-AC-3
MPEG MPEG
AAC AAC
TrueHD TrueHD
DTS-HD DTS-HD
<b>Latency offset:</b> <b>Przesunięcie opóźnienia:</b>
ms ms
Advanced Zaawansowane
All Streams Wszystkie strumienie
Applications Programy
Virtual Streams Strumienie wirtualne
All Output Devices Wszystkie urządzenia wyjściowe
Hardware Output Devices Sprzętowe urządzenia wyjściowe
Virtual Output Devices Wirtualne urządzenia wyjściowe
All Input Devices Wszystkie urządzenia wejściowe
All Except Monitors Wszystko poza monitorami
Hardware Input Devices Sprzętowe urządzenia wejściowe
Virtual Input Devices Wirtualne urządzenia wejściowe
Monitors Monitory