English Polish
PulseAudio Volume Control Sterowanie głośnością PulseAudio
Volume Control Sterowanie głośnością
Adjust the volume level Dostosowanie poziomu głośności
multimedia-volume-control multimedia-volume-control
pavucontrol;Microphone;Volume;Fade;Balance;Headset;Speakers;Headphones;Audio;Mixer;Output;Input;Devices;Playback;Recording;System Sounds;Sound Card;Settings;Preferences; pavucontrol;Mikrofon;Głośność;Oddalenie;Balans;Zestaw słuchawkowy;Headset;Głośniki;Słuchawki;Dźwięk;Audio;Mikser;Mixer;Wyjście;Wejście;Urządzenia;wyjściowe;wejściowe;Odtwarzanie;Nagrywanie;Dźwięki systemowe;Karta;dźwiękowa;Ustawienia;Preferencje;Mono;Stereo;Surround;Przestrzenny;Dookolny;PCM;S/PDIF;HDMI;DTS;Dolby;Digital;
window2 okno 2
<b>left-front</b> <b>lewy przedni</b>
<small>50%</small> <small>50%</small>
window1 okno 1
Card Name Nazwa karty
Lock card to this profile Blokuje kartę do tego profilu
<b>Profile:</b> <b>Profil:</b>
<b>Codec:</b> <b>Kodek:</b>
Device Title Nazwa urządzenia
Mute audio Wycisza dźwięk
Lock channels together Łączy sterowanie kanałami
Set as fallback Ustawia jako zapasowe
<b>Port:</b> <b>Port:</b>
PCM PCM
AC-3 AC-3