English Polish
%0.0f%% %0.0f%%
AAC AAC
AC-3 AC-3
_Cancel _Anuluj
<b>Codec:</b> <b>Kodek:</b>
Error reading config file %s: %s Błąd podczas odczytywania pliku konfiguracji %s: %s
Error writing config file %s Błąd podczas zapisywania pliku konfiguracji %s
Error saving preferences Błąd podczas zapisywania preferencji
<b>left-front</b> <b>lewy przedni</b>
Lock card to this profile Blokuje kartę do tego profilu
<b>Port:</b> <b>Port:</b>
<b>Profile:</b> <b>Profil:</b>
<b>Latency offset:</b> <b>Przesunięcie opóźnienia:</b>
<b>Sho_w:</b> <b>_Wyświetlanie:</b>
<b>S_how:</b> <b>Wyświ_etlanie:</b>
<b>_Show:</b> <b>Wyświe_tlanie:</b>
<b>Rename device to:</b> <b>Zmiana nazwy urządzenia na:</b>
Adjust the volume level Dostosowanie poziomu głośności
DTS DTS
DTS-HD DTS-HD