English Turkish
PulseAudio Preferences PulseAudio Tercihleri
Sound Server Preferences Ses Sunucusu Tercihleri
View and modify the configuration of the local sound server Yerel ses sunucusunun yapılandırmasını görüntüle ve değiştir
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple ve AirTunes, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.</i>
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards Tüm yerel ses kartlarından eşzamanlı çıkış almak için _sanal çıkış aygıtı ekle
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Yerel ağdaki diğer makinelerin yerel ses aygıtlarını keşfetmesine _izin ver
Create separate audio device _for Multicast/RTP Multicast/RTP için ayrı _ses aygıtı oluştur
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming DLNA/UPnP medya akışı için ayrı ses aygıtı oluştur
Don't _require authentication Kimlik denetimi _gerektirme
Enable Multicast/RTP re_ceiver Multicast/RTP _alıcısını etkinleştir
Enable Multicast/RTP s_ender Multicast/RTP _göndericisini etkinleştir
Enable _network access to local sound devices Yerel ses aygıtlarına ağ _erişimini aç
Install... Kur...
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Keşfedilebilir Apple A_irTunes ses aygıtlarını yerel olarak kullanılabilir yap
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Keşfedilebilir _PulseAudio ağ ses aygıtlarını yerel olarak kullanılabilir yap
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Yerel ses aygıtlarını DLNA/_UPnP Medya Sunucusu olarak kullanılabilir yap
Multicast/R_TP Multicast/R_TP
Network _Access Ağ E_rişimi
Network _Server Ağ _Sunucusu
Send audio from local _microphone Sesi yerel _mikrofondan gönder