English Swedish
PulseAudio Preferences Inställningar för PulseAudio
Sound Server Preferences Inställningar för ljudserver
View and modify the configuration of the local sound server Visa och ändra konfigurationen för den lokala ljudservern
preferences-desktop preferences-desktop
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Gör upptäckningsbara _PulseAudio-nätverksljudenheter tillgängliga lokalt
Install... Installera…
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Gör upptäckningsbara Apple A_irtunes-ljudenheter tillgängliga lokalt
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple och Airtunes är varumärken för Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.</i>
Network _Access _Nätverksåtkomst
Enable _network access to local sound devices _Aktivera nätverksåtkomst till lokala ljudenheter
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Tillåt andra _datorer på lokala nätverket att upptäcka lokala ljudenheter
Don't _require authentication K_räv inte autentisering
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Gör lokala ljudenheter tillgängliga som DLNA/U_PnP-mediaserver
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Skapa separat ljudenhet för DLNA/UPnP-mediaströmning
Network _Server Nätverks_server
Enable Multicast/RTP re_ceiver Aktivera Multicast/RTP-m_ottagare
Enable Multicast/RTP s_ender Aktivera Multicast/RTP-sän_dare
Send audio from local _microphone Skicka ljud från lokal _mikrofon
Send audio from local spea_kers Skicka ljud från lokala hö_gtalare
Create separate audio device _for Multicast/RTP Skapa separat ljud_enhet för Multicast/RTP