English Polish
Send audio from local _microphone Wysyłanie dźwięku z lokalnego _mikrofonu
Send audio from local spea_kers Wysyłanie dźwięku z lokalnych głośni_ków
Send on fixed _port 5004 _Wysyłanie na stałym porcie 5004
Install... Zainstaluj…
_Loop back audio to local speakers _Zwracanie dźwięku do lokalnych głośników