English Dutch
View and modify the configuration of the local sound server Bekijk en verander de instellingen van de lokale geluidsserver
Simultaneous _Output Gelijktijdige uitv_oer
Sound Server Preferences Geluidsserver voorkeuren
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple en Airtunes zijn merknamen van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.</i>
Install... Installeren...
_Loop back audio to local speakers _Loop back geluid naar lokale luidsprekers
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Maak afzonderlijk audioapparaat voor DLNA/UPnP media streaming
Create separate audio device _for Multicast/RTP Maak afzonderlijk audioapparaat _voor Multicast/RTP
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Maak lokale geluidsapparaten beschikbaar als DLNA/_UPnP mediaserver
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally _Maak zichtbare Apple A_irTunes geluidsapparaten lokaal beschikbaar
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally _Maak zichtbare _PulseAudio netwerkgeluidsapparaten lokaal beschikbaar
Multicast/R_TP Multicast/R_TP
Network _Server Netwerk_server
Network _Access Net_werktoegang
preferences-desktop preferences-desktop
PulseAudio Preferences PulseAudio voorkeuren
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Sta andere machines op het LAN toe om lokale geluidsapparaten te ont_dekken
Send audio from local spea_kers Stuur geluid vanaf lokale luidspre_kers
Send audio from local _microphone Stuur geluid vanaf lokale _microfoon
Don't _require authentication Vereis geen _authenticatie