English Dutch
Enable _network access to local sound devices Zet _netwerktoegang aan voor lokale geluidsapparaten
Enable Multicast/RTP s_ender Zet Multicast/RTP-z_ender aan
Enable Multicast/RTP re_ceiver Zet Multicast/RTP-ontvange_r aan
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards Voeg _virtueel uitvoerapparaat toe voor gelijktijdige uitvoer op alle lokale geluidskaarten
Send on fixed _port 5004 Verzenden op vaste _poort 5004
Don't _require authentication Vereis geen _authenticatie
Send audio from local _microphone Stuur geluid vanaf lokale _microfoon
Send audio from local spea_kers Stuur geluid vanaf lokale luidspre_kers
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Sta andere machines op het LAN toe om lokale geluidsapparaten te ont_dekken
PulseAudio Preferences PulseAudio voorkeuren
preferences-desktop preferences-desktop
Network _Access Net_werktoegang
Network _Server Netwerk_server
Multicast/R_TP Multicast/R_TP
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally _Maak zichtbare _PulseAudio netwerkgeluidsapparaten lokaal beschikbaar
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally _Maak zichtbare Apple A_irTunes geluidsapparaten lokaal beschikbaar
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Maak lokale geluidsapparaten beschikbaar als DLNA/_UPnP mediaserver
Create separate audio device _for Multicast/RTP Maak afzonderlijk audioapparaat _voor Multicast/RTP
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Maak afzonderlijk audioapparaat voor DLNA/UPnP media streaming
_Loop back audio to local speakers _Loop back geluid naar lokale luidsprekers